Політика конфіденційності

Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку сайт інтернет-магазину Чистер-Опт, розташований на доменній імені - https://avalaks.com.ua/ може отримати про користувача під час використання сайту, програм та продуктів сайту.

1. Визначення

1.1. У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

«Адміністрація сайту (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що організовують та (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

«Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеної чи визначеної фізичної особи (суб'єкта персональних даних).

«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова дотримання оператором чи іншим отримав доступом до персональним даним особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних чи наявності іншого законного основания.

«Користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує Сайт.

"Cookies" - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером та зберігається на комп'ютері користувача. Веб-клієнт або веб-браузер щоразу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті, намагаючись відкрити сторінку відповідного сайту.

«IP-адреса» - унікальна мережна адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту: https://avalaks.com.ua/. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, які надає Користувач сайту.

3. Предмет конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає на запит Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення.

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті та включають наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові Користувача
 • контактний телефон Користувача
 • адресу електронної пошти (e-mail);
 • місце проживання користувача.

3.3. Сайт захищає Дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи:

 • IP адреса;
 • інформація з Cookies;
 • браузер (або іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу.

3.3.1. Вимкнення Cookies може призвести до неможливості доступу до частин сайту, які вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується виявлення і розв'язання технічних проблем, контролю законності проведених операцій.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена ​​вище підлягає надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності

4. Цілі збору персональної інформації користувачів

4.1. Персональні дані користувача Адміністрація сайту може використовуватись з метою:

 • ідентифікації користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та (або) укладання договору дистанційним способом з ресурсу;
 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту;
 • встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи направлення повідомлень, запитів щодо використання Сайту, надання послуг, обробка запитів та заявок від користувача;
 • визначення місцезнаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайству;
 • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
 • створення облікового запису для здійснення операцій, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису;
 • повідомлення користувача сайту про стан Замовлення;
 • обробки та отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії користувачем;
 • надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки у разі виникнення проблем, пов'язаних з використанням Сайту;
 • надання Користувачеві за його згодою, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту;
 • здійснення рекламної діяльності за згодою користувача;
 • надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень та послуг.

5. Способи та терміни обробки персоналної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку товару.

5.3. Персональні дані користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та у порядку, встановленому законодавством України.

5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, спотворення, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, спричиненим втратою або розголошенням персональних даних користувача.

6. Обов'язки сторін

6.1. Користувач зобов'язаний:

 • надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом;
 • оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

 • використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності;
 • забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опубліковані або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, крім п.п. 5.2. та 5.3. цієї Політики конфіденційності;
 • вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних користувача відповідно до порядку, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті;
 • здійснити блокування персональних даних, що належать до користувача з моменту звернення або запиту користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, у разі не виконання своїх зобов'язань, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. та 7.2. цієї Політики конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:

 • стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
 • була отримана від третьої сторони до її отримання Адміністрацією сайту;
 • була розголошена за згодою користувача.

8. Вирішення суперечок

8.1. До звернення до суду зі позовом щодо спорів, що виникають із відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання спору).

8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При недосягненні угоди спір буде передано на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти в розділі меню сайту - Контакти.

9.4. Діюча Політика конфіденційності міститься в розділі меню - Політика конфіденційності.